Văn bản, quy định Trường

 
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình   

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2015 và thay thế Quyết định số 1516/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình.

  21/03/2016 10:15

 • Quy định nâng bậc lương trước thời hạn (hết hiệu lực)   

  Quy định nâng bậc lương trước thời hạn (hết hiệu lực)

  Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực chủ động, sáng tạo trong công việc, tạo động lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cán bộ, viên chức Trường ĐHQB. Ngày 31/10/2013, Nhà trường đã ban hành Quy định Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của trường Đại học Quảng Bình, trong đó có một số nội dung điều chỉnh so với quy định trước đây, cụ thể (có file đính kèm).

  21/03/2016 10:14

 • Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình (Hết hiệu lực)   

  Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình (Hết hiệu lực)

  Ngày 24/10/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định số 1707/QĐ-ĐHQB ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình thay thế Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2453/2007/QĐ-UBND ngày 09/10/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

  26/06/2015 07:51

 • Quy chế tuyển dụng viên chức Trường ĐHQB   

  Quy chế tuyển dụng viên chức Trường ĐHQB

  Ngày 20/11/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định số 2229/QĐ-ĐHQB ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Quảng Bình, cụ thể: có tại file đính kèm.

  17/01/2013 13:25

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình