Công tác Đảng

 
 • Lễ kết nạp đảng viên   

  Lễ kết nạp đảng viên

  Ngày 22 tháng 6 năm 2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 160-QĐ/ĐUK kết nạp quần chúng Dương Thị Hồng Thuận vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  03/07/2015 09:23

 • Lễ kết nạp đảng viên   

  Lễ kết nạp đảng viên

  Ngày 23 tháng 01 năm 2015, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 72-QĐ/ĐUK kết nạp quần chúng Hoàng Thị Nga vào hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  09/02/2015 13:40

 • Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017   

  Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017

  Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch số 689-KH/ĐU ngày 19 tháng 01 năm 2014 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình về Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2017 và Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2015, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp tổ ch

  06/02/2015 13:58

 • Báo cáo của Chi bộ   

  Báo cáo của Chi bộ

  Trình Đại hội Chi bộ Phòng TC-HC-TH nhiệm kỳ 2012 - 2015, ngày 16 tháng 5 năm 2012.

  05/02/2015 14:47

 • Báo cáo   

  Báo cáo

  Tổng kết, đánh giá, biểu dương khen thưởng đợt sinh hoạt chuyên đề "Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

  10/12/2014 13:42

 • Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014   

  Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014

  Căn cứ Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 số 511-KH/ĐU ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, Chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 với những nội dung như sau...

  27/03/2014 10:18

 • Báo cáo triển khai hực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và thực hiện các nghị quyết của BCH TW (khóa XI) lần thứ 6, 7, 8   

  Báo cáo triển khai hực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và thực hiện các nghị quyết của BCH TW (khóa XI) lần thứ 6, 7, 8

  Thực hiện hướng dẫn số 530-HD/ĐU ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Đảng ủy về chuẩn bị hồ sơ kiểm tra công tác Đảng, Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”; việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XI) như sau ...

  27/03/2014 10:13

 • Báo cáo thành tích tập thể   

  Báo cáo thành tích tập thể

  Đề nghị khen thưởng tập thể trong việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 năm 2013

  21/02/2014 08:29

 • Lễ kết nạp đảng viên ngày 28/02/2013   

  Lễ kết nạp đảng viên ngày 28/02/2013

  Thực hiện kế hoạch phát triển đảng nhiệm kỳ 2012 - 2015 của chi bộ và Kế hoạch số 359-KH/ĐU ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình, ngày 28 tháng 02 năm 2013 Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp đã tiến hành Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lại Minh Tuấn.

  04/03/2013 15:47

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình