Công tác Cán bộ

 
 • Quy chế bổ nhiệm cán bộ   

  Quy chế bổ nhiệm cán bộ

  Ngày 20/3/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định số 414/QĐ-ĐHQB về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Quảng Bình (chi tiết có tại file đính kèm).

  21/03/2014 09:15

 • Công tác cán bộ tháng 3 năm 2013   

  Công tác cán bộ tháng 3 năm 2013

  Thực hiện Nghị quyết phiên họp Ban chấp hành Đảng bộ tháng 02/2013 về công tác nhân sự và Thông báo số 352/TB-ĐHQB ngày 06/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình về thông báo kết luận cuộc họp giao ban công tác tháng 02 và triển khai kế hoạch công tác tháng 3 năm 2013, Qua thực hiện các bước theo quy định Hiệu trưởng Trường ĐHQB đã ký các quyết định:

  03/05/2013 08:26

 • Bổ nhiệm Quyền Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2011-2016   

  Bổ nhiệm Quyền Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2011-2016

  Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế nhằm củng cố cán bộ quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng giáo dục - đào tạo tại Khoa Kinh tế.

  18/02/2013 16:36

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình