Thông báo

Thông báo xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài

3/21/2014 10:54:40 AM
Căn cứ Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp ban hành kèm theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Nhà trường thông báo các cá nhân đã qua đào tạo ở nước ngoài thực hiện việc xác nhận văn bằng, cụ thể có tại file đính kèm.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình