Thông báo

Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

3/21/2014 11:11:09 AM
Ngày 17/3/2014, Hiệu trưởng Trường ĐHQB đã có thông báo số 374/TB-ĐHQB về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này, chi tiết có tại file đính kèm.
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình