Công tác Cán bộ

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các chức danh Trưởng, Phó đơn vị; Trưởng bộ môn tại Trường Đại học Quảng Bình (hết hiệu lực)

3/21/2014 9:14:37 AM
Ngày 13/6/2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ban hành Hướng dẫn số 771/HD-ĐHQB-TC quy định về Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các chức danh Trưởng, Phó đơn vị; Trưởng bộ môn tại Trường Đại học Quảng Bình (chi tiết có tại file đính kèm).
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình