Giới thiệu

Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô công tại Trường Đại học Quảng Bình

8/3/2018 2:14:38 PM
Ban hành kèm theo Quyết định số 1401/QĐ-ĐHQB ngày 01 tháng 8 năm 2018
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 4/9/2018 9:02:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình