Văn bản, quy định Trường

Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức

4/26/2018 9:03:18 AM
Ban hành kèm theo Quyết định số 1488/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 9 năm 2015
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình