Đào tạo, bồi dưỡng

Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức giai đoạn 2016-2020

11/29/2017 9:41:14 AM
Kèm theo Quyết định số 3081/QĐ-ĐHQB ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình