Công tác Cán bộ

Quy chế bổ nhiệm cán bộ

3/21/2014 9:15:00 AM
Ngày 20/3/2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký Quyết định số 414/QĐ-ĐHQB về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Quảng Bình (chi tiết có tại file đính kèm).
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình