Công tác Cán bộ

Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm học 2017-2018

11/29/2017 9:33:49 AM
Số 1690/NQ-ĐHQB ngày 27 tháng 9 năm 2017
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình