Một số biểu, mẫu quy định

Mẫu đánh giá, phân loại viên chức

7/3/2019 2:30:13 PM
Kèm theo Kế hoạch số 1119/KH-ĐHQB ngày 28 tháng 6 năm 2019
Những tệp tin đính kèm:
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình