Giới thiệu

Kết quả phân loại, đánh giá viên chức năm 2017

4/9/2018 9:23:55 AM
Kem theo Quyết định số 1354/QĐ-ĐHQB ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 4/9/2018 9:02:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình