Giới thiệu

Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1077/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo

11/29/2017 9:48:15 AM
Kế hoạch số 651/KH-ĐHQB ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Trường Đại học Quảng Bình
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 4/9/2018 9:02:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình