Giới thiệu

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2018

4/9/2018 9:28:25 AM
Số 06/KH-ĐHQB ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Trường Đại học Quảng Bình
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 4/9/2018 9:02:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình