Một số biểu, mẫu quy định

Các biểu mẫu thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch định kỳ 2013

5/3/2013 8:46:52 AM
Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch định kỳ 2013 để thực hiện. Vì theo Hướng dẫn số 09- HD/BTCTU ngày 02/01/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thì Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch định kỳ 2013 có một số quy định khác với hướng dẫn năm 2012.
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng

  Đơn xin xét chuyển chức danh nghề nghiệp 4/12/2013 1:23:56 PM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình