Giới thiệu

Báo cáo thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy

7/3/2018 1:40:47 PM
Báo cáo số 1204/BC-ĐHQB ngày 29 tháng 6 năm 2018
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 4/9/2018 9:02:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình