Giới thiệu

Báo cáo thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW

7/1/2018 4:09:01 PM
Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục
Các Tin đã đăng

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 4/9/2018 9:02:21 AM

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình