Tin tức - Sự kiện

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định sô 1077/QĐ-BGDĐT

11/29/2017 9:44:42 AM
Số 2164/BC-ĐHQB ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Trường Đại học Quảng Bình
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình