Thông báo

Thông báo thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2013 (chỉ tiêu vào Trường Đại học Quảng Bình)

8/23/2013 8:16:39 AM
Thực hiện Quyết định số 1983/QĐ-UBND ngày 19/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2013, Trường ĐHQB thông báo chỉ tiêu thu hút nhân tài năm 2013 theo chính sách thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015 như sau:

1. Số lượng thu hút: 05 người, vào làm giảng viên tại các khoa.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn thu hút: Được quy định trong Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 2013 và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ và Nhà hiệu bộ Trường Đại học Quảng Bình, cụ thể:

Nhu cầu vị trí cần thu hút

Yêu cầu chuyên môn cần tuyển

Số lượng thu hút

Thu hút vào ngạch

Mã số ngạch

Dự kiến bố trí sử dụng ở (phòng, ban, khoa…)

Trình độ

Ngành chuyên môn

Giảng viên môn tiếng Trung

Thạc sỹ trở lên

Các ngành tiếng Trung, Tiếng Hán; sư phạm tiếng Trung, Tiếng Hán

1

Giảng viên

15.111

Khoa Ngoại ngữ

Giảng viên môn Lịch sử

Thạc sỹ trở lên

Các ngành Lịch sử, sư phạm Lịch sử

1

Giảng viên

15.111

Khoa Khoa học Xã hội

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ

Thạc sỹ trở lên

Năng lượng điện; Kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật điện

1

Giảng viên

15.111

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Công nghệ

Thạc sỹ trở lên

Các chuyên ngành thuộc nhóm ngành Xây dựng

1

Giảng viên

15.111

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Giảng viên Bộ môn Tin học

Thạc sỹ trở lên

Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính

1

Giảng viên

15.111

Khoa Kỹ thuật Công nghệ

Tổng cộng:

5

 

 

 

 

3. Hồ sơ đăng ký thu hút bao gồm:

- Đơn tự nguyện và cam kết phục vụ công tác tại tỉnh Quảng Bình (theo mẫu có tại đây);

- Bản đánh giá nhận xét của cơ quan, đơn vị về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nếu là cán bộ, công chức, viên chức; nếu chưa phải cán bộ, công chức, viên chức thì có phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; nếu học ở nước ngoài thì phải có nhận xét của Đại sứ quán Việt Nam tại nơi học tập, nghiên cứu hoặc lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

- Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ) có xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức hoặc Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với những người chưa phải cán bộ, công chức, viên chức;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các loại văn bằng, bảng điểm kết quả học tập đại học, sau đại học, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có chứng thực). Nếu văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt (có chứng thực); Văn bằng tốt nghiệp do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ- BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (có thời hạn không quá 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ);

- Quyết định công nhận các công trình, đề tài nghiên cứu hoặc bằng phát minh sáng chế (nếu có).

4. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ thu hút nhân tài:

- Tiếp nhận hồ sơ đợt 1 từ ngày 22/8 đến 15/9/2013; buổi sáng từ 8h đến 11h; buổi chiều: từ 13h30 đến 17h  trong các ngày làm việc;

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, số 04 Trần Hưng Đạo, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Tại Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình (địa chỉ: số 4 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới) hoặc qua số điện thoại: 052.3844.480.

- Tại Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học Quảng Bình (địa chỉ: số 312 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới) hoặc qua số điện thoại: 052.3819118.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình