Thông báo

Thông báo đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014

3/11/2014 8:31:28 AM
Ngày 11/02/2014, Sở Nội vụ có Công văn số 97/SNV-CCHC về việc thực hiện chính sách thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014 theo Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND, Nhà trường đã có Công văn số 270/ĐHQB-TC ngày 28/02/2014 về việc thông báo các đơn vị thực hiện đăng ký nhu cầu thu hút, đào tạo nhân tài năm 2014, đề nghị các đơn vị đăng ký trước 16h ngày 11/3/2014. Chi tiết có 3 file đính kèm.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình