Một số biểu, mẫu quy định

Hướng dẫn rà soát, quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015

6/13/2013 8:25:37 AM
Ngày 12/6/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình đã ký hướng dẫn số 1091/ĐHQB-TC về việc hướng dẫn rà soát, quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2011-2015, cụ thể có 02 file đính kèm.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình