Thông báo

Góp ý Dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý

2/10/2014 1:49:19 PM
Nhà trường xây dựng Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm đối với viên chức quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường Đại học Quảng Bình.Để văn bản sớm ban hành phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, Nhà trường gửi đến các đơn vị bản dự thảo và yêu cầu Trưởng các đơn vị tổ chức nghiên cứu, có ý kiến phản hồi bằng văn bản về Nhà trường trước 16 giờ ngày 26/02/2014.
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình