Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính

8/27/2020 9:43:06 AM
Quyết định số 3248/QĐ-ĐHQB ngày 22 tháng 11 năm 2016
Những tệp tin đính kèm:
Các Tin đã đăng
ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình