Giới thiệu

 
  • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

    CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

    Phòng Tổ chức - Hành chính được thành lập theo Quyết định số 1333/QĐ-ĐHQB ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình, có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau:

    09/04/2018 09:02

ĐỊA CHỈ
312 Lý Thường Kiệt - Phường Bắc Lý - Thành phố Đồng Hới - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3...
Phòng Tổ chức - HC- Trường Đại Học Quảng Bình
© Phát triển bởi Bộ môn CNTT Trường Đại học Quảng Bình